Hem | Om oss | Tjänster | Skatteavdrag | Kontakta oss | Arbeta hos oss  
 
Skatteavdrag - RUT / ROT

Den 8 december 2008 infördes det nya Husavdraget som är en sammanslagning av hushållsarbete (tidigare hushållsnära tjänster eller RUT-arbeten) och ROT-arbeten.

Från och med den 1 juli 2009 så tillkom nya bestämmelser för RUT och ROT arbeten vilket betyder att leverantören själv får ansöka om ersättning från skatteverket.
Detta kallas "fakturamodellen".

Privatpersoner behöver inte längre göra avdrag i sin deklaration.

Den enda egentliga kontakten med skatteverket blir att ni som privatperson får ett informationsblad hem i brevlådan om tjänsten ni köpt samt en preliminär skattereduktion och att ni bör tänka på att inte överstiga årsbeloppet för köpta tjänster vilken är 100 000 sek. i skrivandets stund.

Nästa år står det förtryckt på er inkomstdeklaration hur stor preliminär skattereduktion ni fått för husarbete under inkomståret.
När ni skriver under deklarationen godkänner ni summan och intygar att de förtryckta uppgifterna är korrekta.
Den slutliga skattereduktionen redovisas sedan på ert skattebesked.

Sammanfattning:

För att vi skall kunna fakturera er som privatkund enligt fakturamodellen krävs att ni enligt skatteverkets riktlinjer har rätt till avdrag för s k Husarbeten.

Om man köper Husarbete för upp till 100 000 kronor per år behöver man bara betala hälften av arbetskostnaden. Resten betalar Skatteverket enligt fakturamodellen till företaget som utför arbetet.
Man får alltså en skattereduktion som motsvarar hälften av arbetskostnaden. Skatten kan dock aldrig minska till mindre än 0.
Ni kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än ni ska betala i slutlig skatt efter att era avdrag är gjorda.

Följande räknas som Husarbete:

• Reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete)
• Hushållsarbete som städning, klädvård, visst trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn.

Husarbetet delas alltså in i Hushållsarbete och ROT-arbete, men skattereduktionen är gemensam för bägge typerna och man gör likadant för att få den. Grundregeln är att ni ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.
Undantaget är hushållsarbete, som man kan få skattereduktion för om det utförs i förälders bostad. Skattereduktion för ROT-arbete kräver dessutom att man äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet).

www.skatteverket.se finns en detaljerad lista över vilket husarbete som räknas som hushållsarbete och vilket som räknas som ROT-arbete. Där finns också detaljerad information om vad som krävs för att få skattereduktion för respektive typ av husarbete.

Förteckning över tjänster som ger rätt /ger inte rätt till skattereduktion för hushållsarbete (RUT)>>

Förteckning över tjänster som ger rätt /ger inte rätt till skattereduktion för ROT-arbeten >>

Den som önskar skattereduktion för arbeten utförda fr.o.m 8 december 2008 t.o.m 30 juni 2009 måste likt tidigare begära skattereduktion genom att använda blankett som finns att erhålla från Skatteverket och som kan laddas ner här nedan. Ansökan måste ske senast den 1 februari 2010 för att få pengarna tillbaka redan till midsommar. Den som lämnar in ansökan senast den 3 maj 2010 samtidigt med inkomstdeklarationen får sina pengar tidigast i augusti samma år.

Ansökningsblankett för skatteavdrag för arbeten utförda före 30 juni 2009 >> SKV 4501

Skatteverkets information gällande husarbete fr.o.m den 1 Juli 2009 >> SKV M 2009:13

Detta är endast kortfattad information och för att få fullständig information vad som gäller så besök www.skatteverket.se för komplettering.

Om ni inte kan läsa PDF-filer hämtar ni Adobe Reader här! >>


 
 
 
  Copyright © EngströmGruppen 2009  

Städhjälp en gång i månaden.